GMS

Tabulka chemických odolností

Chemickou odolnost nutno konzultovat s dodavatelem.

D

DDT v petroleji, Dehtová nafta, Dekalin, Dekan, Dekanol, Destiláty siřičitanu, Destiláty třtinového cukru, Destiláty z cukrové třtiny, Diacetonalkohol, Diamylamin, Dibenzylsebakát, Dibromobenzen, Dibutylamin, Dibutyléter, Dibutylftalát, Dibutylsebakát, Dichlorbutan, Dichloretan, Dichloretylen, Dichloretylén, Dichloretyléter, Dichlorhexan, Dichlorizopropyléter, Dichlormetan, Dichlorpentan, Dichlorpropan, Dicykloexylamin, Dietanolamin, Dietylamin, Dietylbenzen, Dietylendie, Dietylentriamin, Dietyléter, Dietylftalát, Dietyloxalát, Dietylsebakát, Dietylsulfát, Difenyl (bifenyl), Difenyl (Fenyléter), Difenylftalát, Dihydroxyetylamin, Dihydroxyetyléter, Diizobutylen, Diizobutylketon, Diizodecyladipan, Diizodecylftalát, Diizooktyladipan, Diizooktylftalát, Diizopropanolamin, Diizopropylbenzen, Diizopropyléter, Diizopropylketon, Dimetylacetamid, Dimetylamin, Dimetylanilin, Dimetylbenzen, Dimetylbenzylamin, Dimetylfenol, Dimetylformamid (DMF), Dimetylftalát, Dimetylsulfát, Dimetylsulfid, Dinitrobenzen, Dinitrotoluen, Dioktyladipan (DOA), Dioktylamin, Dioktylftalát, Dioktylsebakát, Dioxan, Dioxolan, Dipenten (limonen), Dipropylamin, Dipropylglykol, Dipropylketon, Divinylbenzen, Dodecylbenzen, Dodecyltoluen, Dusičnan amonný, Dusičnan draselný 65°C, Dusičnan hlinitý, Dusičnan hořečnatý 65°C, Dusičnan měďnatý, Dusičnan měďný, Dusičnan olovnatý, Dusičnan sodný 65°C, Dusičnan stříbrný, Dusičnan vápenatý 65°C, Dusičnan železitý, Dusitan měďnatý, Dusitan měďný, Dusitan sodný, Dvojchroman draselný 65°C, Dvojchroman sodný 65°C, Dvojchroman vápenatý

J

Jód

K

Kal, Kalcinová soda, Kapalina do převodovky A 65°C, Kapalina do převodovky, B, Karbitol, Karbitolacetát, Ketony, Klíh, Koňak, Křemičitan draselný 65°C, Křemičitan sodný 65°C, Kreozot, Krezoly, Krotonaldehyd, Kumen, Kyanid draselný 65°C, Kyanid měďný, Kyanid sodný 65°C, Kyselina adipová, Kyselina arseničná, Kyselina benzensulfonová, Kyselina benzoová, Kyselina boritá, Kyselina bromovodíková 65°C, Kyselina chlorná, Kyselina chloroctová, Kyselina chlorovodíková 37% 50°C, Kyselina chlorsulfonová, Kyselina chromitá 40°C, Kyselina citrónová, Kyselina dusičná 10% 80°C, Kyselina dusičná 20% 65°C, Kyselina dusičná 30% 50°C, Kyselina dusičná 30-65%, Kyselina dusičná, Červeně dýmající, Kyselina dvojchloroctová, Kyselina fenolsulfonová, Kyselina fluoroboritá 65°C, Kyselina fluorokřemičitá, Kyselina fluorokřemičitá 65°C, Kyselina fluorovodíková 50°C, Kyselina fosforečná, Kyselina fumarová, Kyselina gallová, Kyselina glukonová, Kyselina jablečná 65°C, Kyselina kaprylová, Kyselina karbolová (fenol), Kyselina krezolová, Kyselina kyanovodíková, Kyselina maleinová, Kyselina máselná, Kyselina methakrylová, Kyselina metylsulfonová, Kyselina mléčná, Kyselina mravenčí, Kyselina naftenová, Kyselina octová 10% 65°C, Kyselina octová 30%, Kyselina octová 50%, Kyselina octová, ledová, Kyselina oktadekanoidová, Kyselina olejová, Kyselina palmitová, Kyselina peroctová 40%, Kyselina pikrová, tekutá, Kyselina pikrová, vodný roz., Kyselina siřičitá 10-75%, Kyselina sírová 25% 65°C, Kyselina sírová 25-50% 40°C, Kyselina sírová 50-96%, Kyselina sírová, dýmající, Kyselina solná 50°C, Kyselina šťavelová, Kyselina stearová, Kyselina sulfonová, Kyselina tříslová 65°C, Kyselina vinná 65°C, Kyselina vrbová