GMS

GMS POLITIKA KVALITY


Firma GMS-MOST,s.r.o., se specializací především na dodávky hadic průmyslových, hydraulických a vzduchotechnických jejich příslušenství, těsnících pryží a gumových podlahovin. Orientuje se na strojírenský, plastikářský a gumárenský průmysl.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,
 • Cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní provedení zakázek,
 • Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení všech našich zákazníků.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • Naším cílem je dosáhnout předního postavení v oblasti kvality mezi srovnatelnou konkurencí v dané činnosti,
 • Zavazujeme plnit příslušné požadavky a všechny procesy realizovat v souladu s platnými právními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR,
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování,
 • Společnost musí dbát o optimální zajišťování a využívání všech potřebných zdrojů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality,
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti,
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.

VZTAH K EXTERNÍM POSKYTOVATELŮM

 • Všichni naši externí poskytovatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací, chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného systému managementu kvality,
 • Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů,
 • Vedení společnosti zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zlepšovat a zefektivňovat zavedený systém,
 • Jakékoliv změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

 

V Mostě, dne 23.09.2020

 

Martin Klempt

jednatel společnosti