GMS

Veletrhy

Prezentace GMS na veletrzích je pro nás jednou z nejdůležitějších událostí, kde se můžeme setkat s našimi obchodními partnery. Každoroční účast na několika veletrzích podpořená z naší strany stále novými prezentacemi je dalším důkazem silné pozice GMS na trhu hadic, pryží a koncovek.

Účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně se stala pro naši firmu již tradicí.

Od roku 1998 se účastníme i různých specializovaných veletrhů, jakými jsou SALIMA, TECHAGRO v Brně nebo různé regionální veletrhy. Tyto veletrhy jsou pro nás zdrojem cenných informací o nových technologiích, ale i o nových požadavcích zákazníků.