GMS

CHEMITEC UPE 10 (UHMWPE) - Tlaková hadice na chemikálie a potraviny, -20°C až +100°C, 10 bar

Kód produktu: 10105
Tip
 • Výrobce: IVG COLBACHINI
 • Pracovní teplota: -20°C až +100°C
 • Bezpečnost: 4 : 1
 • Materiál produktu: EPDM s výstelkou UPE
 • Materiál vnitřní: UPE
 • Materiál vnější: EPDM
 • Spirála: Bez spirály
 • Výztuha: Textilní oplet
 • Norma výrobku: 1935/2004, F.D.A., EN 10204
 • Médium: Chemikálie
 • Vlastnosti: Odolné ozónu a povětrnostním podmínkám
 • Použití produktu: Vykládací plošiny, výpust cisternen v chemickém nebo potravinářském průmyslu.
 • Vnitřní barva: Bílá
 • Vnější barva: Modrá
 • Zkrácená poznámka: Od 1.10.2021 v potisku hadice UPE 10
 • Hadice pro tlakovou dopravu 98% běžně používaných chemikálií.
 • Aktualizací 1.10.2021 IVG označením UHMWPE / nově UPE jde jen komerční označení, hadice zůstává katalogově beze změny.
 • Hadice je vhodná rovněž pro potravinářské produkty, 98% líh a farmaceutika.
 • Sterilizace párou tlakem 2,5 bar při teplotě +110°C po dobu max. 30-ti minut.
 • Náročnější aplikace nutno konzultovat s dodavatelem.

Varianty zboží

Pro zobrazení počtu jednotek na všech skladech, klikněte na barevnou ikonu.
Balení je pouze informativní, je možné odebrat i 1 ks/m pokud není dané minimální množství.
Zboží dodáváme firmám i zákazníkům bez IČ.

Objednací kód
Vnitřní rozměr [mm]
Vnější rozměr [mm]
Provozní tlak [bar]
Barva
Hmotnost [kg]
Balení [MJ]
Mj
010/019-WX010-00517
10
19
10
Zelená
0,15
40
m
013/021-WX010-00301
13
21
10
0,26
60
m
016/024-WX010-00301
16
24
10
0,3
60
m
019/027-WX010-00301
19
27
10
0,35
60
m
025/034-WX010-00301
25
34
10
0,48
60
m

Podrobný popis

Hadice pro tlakovou dopravu 98% běžně používaných chemikálií. Aktualizací 1.10.2021 IVG označením UHMWPE / nově UPE jde jen komerční označení, hadice zůstává katalogově beze změny. Hadice je vhodná rovněž pro potravinářské produkty, 98% líh a farmaceutika. Sterilizace párou tlakem 2,5 bar při teplotě +110°C po dobu max. 30-ti minut. Náročnější aplikace nutno konzultovat s dodavatelem.

Parametry

Pracovní teplota:-20°C až +100°C
Bezpečnost:4 : 1
Materiál produktu:EPDM s výstelkou UPE
Materiál vnitřní:UPE
Materiál vnější:EPDM
Spirála:Bez spirály
Výztuha:Textilní oplet
Norma výrobku:1935/2004, F.D.A., EN 10204
Médium:Chemikálie
Vlastnosti:Odolné ozónu a povětrnostním podmínkám
Použití produktu:Vykládací plošiny, výpust cisternen v chemickém nebo potravinářském průmyslu.
Vnitřní barva:Bílá
Vnější barva:Modrá
Zkrácená poznámka:Od 1.10.2021 v potisku hadice UPE 10

Dokumenty

  Katalogový list.pdf (400 KB)

Chemická odolnost

Acetaldehyd, Acetamid, Acetanhydrid, Acetofenon, Aceton, Acetonkyanhydrin, Acetylaceton, Acetylen, Akrylonitril, Alkoholy, alifatické, Alkoholy, aromatické, Allylalkohol, Aminoetyl Etanolamin, Aminoetylalkohol, Amoniak, kapalný, Amoniak, ve vodě, Amylacetát, Amylaceton, Amylalkohol, Amylamin, Amylboritan, Amylchlorid, Amylchloronaftalen, Amylfenol, Amylftalát, Amylolejan, Anhydrid kyseliny máselné, Anilin, Anilinová barviva, Aromatické uhlovodíky, Atmosféra, Benzaldehyd, Benzen, Benzín, Hi Test, Benzín, Reg, Benzoový aldehyd, Benzylacetát, Benzylalkohol, Bezolovnatý benzín, Bezvodý amoniak, Borax, Boritan sodný 65°C, Bromid železitý 65°C, Butadien, Butan, Butanol, Butylacetoctan, Butylaldehyd, Butylamin, Butylbenzen, Butylbenzylftalát, Butylcarbitol, Butylchlorid, Butyléter, Butyletylacetaldehyd, Butyletyléter, Butylftalát, Butylglykol, Butylolejan, Butylstearan, Butyraldehyd, Červený olej (Surová kyselina olejová), Chloraceton, Chlorbenzen, Chlorbutan, Chlorid amonný, Chlorid antimonný, Chlorid barnatý 65°C, Chlorid cínatý, Chlorid cíničitý 55°C, Chlorid cíničitý 65°C, Chlorid cínu, Chlorid draselný 65°C, Chlorid hlinitý, Chlorid hořečnatý 65°C, Chlorid kobaltitý, Chlorid měďnatý, Chlorid měďný, Chlorid rtuťnatý, Chlorid sodný 65°C, Chlorid titaničitý, Chlorid vápenatý 65°C, Chlorid železitý 65°C, Chlorid železnatý 65°C, Chlorid zinečnatý 65°C, Chlornan vápenatý, Chloropentan, Chloropropanon, Čistící roztok, Cyklohexan, Cyklohexanol, Cyklohexanon, Cyklopentan, Cyklopentanol, Cyklopentanon, DDT v petroleji, Dehtová nafta, Dekalin, Dekan, Dekanol, Destiláty třtinového cukru, Destiláty z cukrové třtiny, Diacetonalkohol, Diamylamin, Dibutylamin, Dibutyléter, Dibutylftalát, Dibutylsebakát, Dichlorbutan, Dichloretan, Dichloretylen, Dichloretyléter, Dichlorhexan, Dichlormetan, Dichlorpentan, Dichlorpropan, Dietanolamin, Dietylamin, Dietylbenzen, Dietylendie, Dietylentriamin, Dietyléter, Dietylftalát, Dietyloxalát, Dietylsebakát, Dietylsulfát, Difenyl (bifenyl), Difenylftalát, Dihydroxyetylamin, Dihydroxyetyléter, Diizobutylen, Diizobutylketon, Diizodecyladipan, Diizodecylftalát, Diizooktyladipan, Diizooktylftalát, Diizopropanolamin, Diizopropyléter, Diizopropylketon, Dimetylamin, Dimetylanilin, Dimetylbenzen, Dimetylftalát, Dimetylsulfát, Dinitrobenzen, Dioktyladipan (DOA), Dioktylamin, Dioktylftalát, Dioktylsebakát, Dioxan, Dioxolan, Dipenten (limonen), Dipropylamin, Dipropylglykol, Dipropylketon, Divinylbenzen, Dodecylbenzen, Dodecyltoluen, Dusičnan amonný, Dusičnan draselný 65°C, Dusičnan hlinitý, Dusičnan hořečnatý 65°C, Dusičnan měďnatý, Dusičnan měďný, Dusičnan olovnatý, Dusičnan sodný 65°C, Dusičnan stříbrný, Dusičnan vápenatý 65°C, Dusičnan železitý, Dusitan měďnatý, Dusitan měďný, Dusitan sodný, dusný, Dvojchroman draselný 65°C, Dvojchroman sodný 65°C, Etanolamin, Etery, Etylacetát, Etylacetát (estery), Etylacetát (etery), Etylacetoacetát, Etylbenzen, Etylbenzoát, Etylbutylalkohol, Etylbutylketon, Etylcelulóza, Etylchlorid, Etylen, Etylendiamin, Etylenglykol, Etylenglykol 65°C, Etyléter, Etylformiát, Etylftalát, Etylhexanol, Etylmetylketon, Etyloxalát, Etylpropyléter, Etylpropylketon, Etylsilikát, Etylsulfát, Fenol 50°C, Fenylhydrazin, Fluorid hlinitý, Fluorid sodný 65°C, Fluorid uhličitý, Formaldehyd, Formamid, Formiát hlinitý, Fosforečnan amonný, Fosforečnan hlinitý, Fosforečnan sodný, Fosforečnanestery, Freon 114, Freon 12 (dichlordifluormethan), Freon 13, Freon 14 (dichlortetrafluoretan), Freon 21, Freon 22 (Monochlordifluormetan), Furan, Furfural, Glukóza, Glycerin, Glykoly, Heptan, Heptan karbonová kyselina, Heptanol, Hexanol, Hexen, Hexylamin, Hexylenglykol 65°C, Hexylmetylketon, Hlinitan sodný, Hydr barnatý 65°C, Hydr draselný 65°C, Hydr hlinitý, Hydr hořečnatý 65°C, Hydr sodný 65°C, Hydr vápenatý, Hydr železnatý, Hydrát draselný 65°C, Hydrát hořečnatý 65°C, Hydraulická kapalina (Fosfáto-ester. zásada), Hydraulická kapalina (petrolej), Hydraulická kapalina (Polyalkylenglykol. zás.), Hydrochinon, Hydrochlorid anilínu, Hydrogensíran vápenatý 65°C, Hydrogensiřičitan vápenatý 65°C, Hydrosíran draselný 65°C, Hydrosíran sodný 65°C, Hydrosiřičitan draselný 65°C, Hydrosiřičitan sodný 65°C, Hydrouhličitan draselný 65°C, Hydrouhličitan sodný, Inkoustový olej, Isoamylalkohol, Isoamyléter, Isoamylftalát, Isobutan, Isobutanol, Isobutylacetát, Isobutylaldehyd , Isobutylamin, Isobutylen, Isobutyléter, Isobutylkarbinol, Isooktan, Isopropylacetát, Isopropylalkohol, Isopropylamin, Isopropylbenzen, Isopropyléter, Isopropyltoluen, Izolační olej, Jód, Kal, Kalcinová soda, Kapalina do převodovky A 65°C, Kapalina do převodovky, B, Karbitol, Karbitolacetát, Ketony, Klíh, Koňak, Křemičitan draselný 65°C, Křemičitan sodný 65°C, Kreozot, Krezoly, Krotonaldehyd, Kumen, Kyanid draselný 65°C, Kyanid měďný, Kyanid sodný 65°C, Kyselina adipová, Kyselina arseničná, Kyselina benzensulfonová, Kyselina bromovodíková 65°C, Kyselina chloroctová, Kyselina chlorovodíková 37% 50°C, Kyselina chromitá 40°C, Kyselina citrónová, Kyselina dusičná 20% 65°C, Kyselina dusičná 30% 50°C, Kyselina dvojchloroctová, Kyselina fluoroboritá 65°C, Kyselina fluorokřemičitá, Kyselina fluorokřemičitá 65°C, Kyselina fluorovodíková 50°C, Kyselina fosforečná, Kyselina gallová, Kyselina glukonová, Kyselina jablečná 65°C, Kyselina karbolová (fenol), Kyselina krezolová, Kyselina kyanovodíková, Kyselina maleinová, Kyselina máselná, Kyselina metylsulfonová, Kyselina mléčná, Kyselina mravenčí, Kyselina octová 10% 65°C, Kyselina octová 30%, Kyselina octová 50%, Kyselina octová, ledová, Kyselina oktadekanoidová, Kyselina olejová, Kyselina pikrová, vodný roz., Kyselina siřičitá 10-75%, Kyselina sírová 25% 65°C, Kyselina sírová 25-50% 40°C, Kyselina sírová 50-96%, Kyselina solná 50°C, Kyselina šťavelová, Kyselina stearová, Kyselina tříslová 65°C, Kyselina vinná 65°C, Lak, Laktát sodný, Laurylalkohol, Ledek (Síran hlinito-draselný) 65°C, Letecká paliva (JP1 - JP6), Letecký benzín, Ligroin, Lněný olej, Louh (Hydr sodný), Louh draselný (Hydr draselný) 65°C, Louh sodný 65°C (Hydr sodný), Lubrikační olej, Lůj 65°C, Maleinanhydrid, Manganistan draselný 65°C, Mangansulfát 65°C, Máslo, Mastné kyseliny, Metafosforečnan amonný, Metafosforečnan sodný, Metanol, Metylacetát, Metylakrylát, Metylbromid, Metylbutylketon, Metyletylketon (MEK), Metylhexanol, Metylhexylketon, Metylisobutylkarbinol, Metylisobutylketon (MIBK), Metylisopropylketon, Metylpropyleter, Metylpropylketon, Minerální olej, Močovina, Monochlorbenzen, Mořicí roztok, Motorová nafta 65°C, Motorový olej, Naftalen, Niklchlorid (65°C), Niklnitrát, Nitrobenzen, Nitrometan, Nitropropan, Obilný olej, Ocet, Octan butylnatý, Octan draselný, Octan hlinitý, Octan hořečnatý, Octan kademnatý, Octan olovnatý, Octan sodný, Octan vápenatý, Octan zinečnatý, Oktanol, Oktylacetát, Oktylamin, Oktylenglykol, Olej ASTM 1, Olej ASTM 2, Olej ASTM 3, Olej podzemnicový, Olej z bavlníkového semena, Olej z kokos. ořechu, Olej z tresčích jater, Olivový olej, Ortodichlorbenzen, Ozon, P-cymen, P-dichlorbenzen, Palivový olej, Palmový olej, Papírenský kamenec 65°F, Parafin 80°C, Pentan, Per sodný, Per vodíku 10%, Perboritan sodný, Perchloretylen, Perchloretylen, Peroxodvojsíran amonný, Petrolej, Petrolej, Pinen, Pivo, Plyn dusíku, Plyn propanu, Plyn z koksárenské pece, Plynný amoniak (chladný), Plynný amoniak 65%, Polyetylenglykol, Propandiol, Propanol, Propylacetát, Propylaldehyd, Propylamin, Propylendiamin, Propylenglykol, Proud vody, Pryskyřicový olej, Pyridin, Pyrol, Ricinový olej, Rostlinné oleje, Rozpouštědla acetátu, Rozpouštědlo benzínu (ligroin), Roztok kovového povlaku, Roztok niklového povlaku, Rtuť, Rybí olej, Sádlo, Silikonové oleje, Silikonové tuky, Síran barnatý 65°C, Síran draselný 65°C, Síran hlinitý 65°C, Síran hořečnatý 65°C, Síran hydru amonného 65°C, Síran měďnatý 65°C, Síran nikelnatý 65°C, Síran olovnatý 65°C, Síran sodný 65°C, Síran vápenatý 65°C, Síran železitý 65°C, Síran železnatý 65°C, Síran zinečnatý 65°C, Siřičitan amonný 65°C, Siřičitan barnatý 65°C, Siřičitan draselný, Siřičitan sodný 65°C, Siřičitan vápenatý 65°C, siřičitý, Sirnatan amonný, Sirník cínatý 65°C, Sirník cíničitý 65°C, Sirník draselný 65°C, Sirník manganatý 65°C, Sirník sodný 65°C, Sirouhlík, Sirovodík, Slaná voda (mořská voda), Směs bordeaux, Sojový olej, Solný roztok 65°C, Styren, Sulfamát olovnatý, Sulfid amonný 65°C, Sulfid měďný 65°C, Tekuté mýdlo, Terciární butylalkohol, Terpentýn, Tetrachlorenthan, Tetrachloretan, Tetrachloretylen, Tetrachlormetan, Tetraetylenglykol 65°C, Tetrahydrofuran, Thiofen, Thiokyanatan amonný, Thiosíran sodný 65°C, Toluen, Transformátorový olej (na bázi petroleje), Triacetin, Tributylamin, Tributylfosfát, Trichloretan, Trichloretylen, Trichlorpropan, Trietanolamin (TEA), Trietylamin, Trietylenglykol 65°C, Trifenylfosfát, Trikresylfosfát TCP, Tuk, Tungový olej, Turbínový olej, Uhelný dehet, Uhličitan barnatý 65°C, Uhličitan draselný 65°C, Uhličitan hořečnatý, Uhličitan měďnatý, Uhličitan sodný 65°C, Uhličitan vápenatý 65°C, Uhličitan zinečnatý 65°C, uhličitý, Undekanol, Uran, Vápenatá voda, Vazelína, Vinylbenzen, Vinylchlorid (Monomer), Vinyléter, Vinyltoluen, Vinyltrichlorid, Voda, sladká 82°C, Voda, slaná 82°C, Vodíkový plyn, Vysokopecní plyn, Whiskey, Vína, Xylen, Želatina, Železoacetát, Zemní plyn, Zeolity, Živočišné tuky