Hadice pro dopravu asfaltu

Tlakové a sací hadice pro dopravu horkého asfaltu, doprava horkého oleje apod. Hadice je vhodná zejména pro sání a výtlak z autocisteren. Lze použít i na dopravu oleje, dehtu, mazutu.

Feedback