Hadice na peristaltické pumpy

Peristaltické čerpadlo také peristaltická pumpa je objemové čerpadlo určené pro čerpání kapalin. Tyto typy čerpadla se používá například ve zdravotnictví, například při dialýze. Peristaltická čerpadla jsou často využívána tam, kde je potřeba velmi přesné dávkování, jelikož velikost odebraného vzorku je dána počtem otáček čerpadla s nasátou kapalinou, kterou detekuje senzor v nasávacím potrubí.

Použití hadice pro farmaceutický, chemický a potravinářský průmysl. Hadice jsou odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům, aromatickým uhlovodíkům, palivům, tukům a olejům.

Feedback