Kohouty na plyn (GAS)

Kohouty na plyn - zde je myšleno na plyn typu zemní plynpropan budanCNG, a jiné plyny.  Vzduch může být považován také za plyn díky skupenství, ale tyto kohouty jsou zařazené do sekce Kohouty na vodu. 

Feedback