Série 58000 a 70000

Série 70000 nejsou koncovky certifikovány pro použití na pitnou vodu. Série 70000 je stále certifikována dle NSF/AISI 51 potravinové a nápojové normy.

Pro zařízení na pitnou vodu je stále povoleno používat sérii 70000, kdykoliv je uvolňování olova menší něž  0,25% součástí celkového zařízení ve styku s pitnou vodou. V tomto případě Vás žádáme provést řádné testy na celém zařízení před použitím naší série 70000.

Série 58000 se používá především pro centralizované mazací systémy, těžký průmysl, železnice, vozidla (kamióny, autobus, zemědělství). Pracuje až do 150 bar i pod silnými vibracemi. Rychlé připojení a odpojení.

Feedback