Zásady zpracování údajů dle GDPR - ČTĚTE ZDE

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Základní informace

Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených, tak i samotným přístupem k zákazníkovi. To je také důvodem snahy o rozšiřování nabízeného sortimentu, stejně tak zkvalitňování služeb s tím souvisejících. U nabízeného sortimentu se snažíme nabízet nejlepší poměr kvalita/cena. Hlavním cílem je spokojený zákazník.

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce)

GMS-Most  s.r.o.
U stadiónu 841
434 01 Most

IČO: 25042548
DIČ: CZ25042548

Tel.: +420 476 442 058
Fax: +420 476 709 164

Bankovní spojení:

Kupující (zákazník)

Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která provede objednávku z nabídky zboží prostřednictvím elektronického obchodu, nebo písemné či elektronické nabídky.

Nabídka zboží

Naše aktuální nabídka zboží, je zveřejněna prostřednictvím internetových stránek společnosti GMS-Most s.r.o. Nabídka zboží a služeb, může být vystavena také v elektronické či písemné podobě na základě předešlé poptávky.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů se řídí právním ustanovením zákona č. 101/2001 Sb. Prodejce se zavazuje, že veškeré informace týkající se zákazníka a obchodních transakcí prováděných prostřednictví internetového obchodu, nebudou dále poskytovány třetím stranám.

Objednávka

Objednávky zboží lze provést osobně, prostřednictvím internetového obchodu, písemě, elektronickou poštou, faxem, telefonicky (pouze VIP zákazníci). Kupní smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká ve chvíli přijetí objednávky, v podobě shora uvedené. Objednávka se stává závaznou ve chvíli jejího přijetí ze strany prodávajícího.

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo název firmy kupujícího
 • telefonické spojení na kupujícího
 • adresu pro zaslání zboží
 • adresu pro fakturaci
 • přesný název objednávaného zboží
 • počet kusů
 • způsob dodání
 • způsob platby
 • ceny zboží a přepravy

Objednávka se stává závaznou pro obě strany, pokud jedna z nich neporuší smluvní podmínky. Prodávající se dále zavazuje kupujícího informovat v případě změn v nabízeného zboží, jiném termínu dodání nebo změně způsobu dodání zboží.
Při objednání specifického zboží, bude zákazník předem informován telefonicky nebo emailem. V takovém případě může prodávající požadovat zálohu ve výši až 100% ceny.

Ceny zboží

Veškeré ceny zboží jsou stejné jak v našem internetovém obchodě, tak i v obchodě kamenném. Ceníky jsou dostupné na internetových stránkách a to vždy v aktuální podobě. Zveřejněné ceny, jsou pro prodávajícího závazné a kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

Slevy a akční zboží (dále jen slevy)

Zboží, u něhož je uvedena sleva, může mít omezenou prodejní dobu za tuto upravenou cenu. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných druhů zboží kdykoliv slevy zrušit. A to při vyprodání skladových zásob, nebo neočekávaného navýšení ceny dodavatelem.

Slevové kupony a kódy (dále jen kupony)

Slevový kupon je možno použít pouze při nákupu prostřednictvím internetového obchodu, není možné je používat při nákupu v kamenném obchodě. Kupony není možné spojovat s dalšími slevami a nevztahují se na zboží v akci. Rozsah slevových kuponů a dobu jejich platnosti určuje prodávající a vyhrazuje si právo je kdykoli zrušit. Dobu platnosti kuponu, je prodávající povinen viditelně zveřejnit na kuponu. Prodávající může kupujícímu odmítnout poskytnutí slevy dle kuponu, pokud nejsou dodrženy podmínky známé při jeho obdržení.

Informace o zboží

Popisy a technické parametry zboží jsou shodné s katalogovými listy, případně certifikáty, dodavatelů a výrobců konkrétního zboží. Tyto informace se v průběhu prodeje mohou změnit, proto si prodávající vyhrazuje právo na změny a úpravy. Případné chyby v parametrech a popisech zboží jsou vyhrazeny.

Platba za zboží a služby

Zboží je majetkem prodávajícího a to až do doby plné úhrady ceny zboží a to jak v případě platby v hotovosti tak bezhotovostním převodem. Možnosti platby jsou kupujícímu v internetovém obchodě, nabídnuty při dokončování nákupu (objednávky).
V kamenném obchodě je možné zboží a služby uhradit pouze v hotovosti.
Registrovaným zákazníkům (firmám), je umožněna úhrada také prostřednictvím fakturace,
na základě předchozí domluvy.

Způsoby platby jsou následující

 • Hotovost - v kamenném obchodě
 • Dobírka - cena zboží je zákazníkem uhrazena přepravci
 • Bankovním převodem předem (v současné době není možné) - tuto možnost lze využít pouze v případě, kdy kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce. Při této platbě je vyřízení objednávky realizováno až v případě připsání celé částky na účtu prodejce.

Dodání zboží

 • Termín dodání je závislý na dostupnosti vybraného zboží a provozních podmínkách prodávajícího. Obvykle jsou realizovány v nejkratším možném termínu. Zákazník je předem informován o termínu dodání a uvedené dostupnosti zboží prodávajícím po obdržení objednávky. Dostupnost zboží uvedená v internetovém obchodě je pouze informativní a může se lišit se skutečným dodání zboží.
 • Místo a způsob dodání zboží je voleno kupujícím v objednávce. V případě potřeby je kupující prodávajícím kontaktován pro upřesnění objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, není-li domluveno jinak. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, případně dodací list.

Doprava

 • Při realizaci objednávky na internetovém obchodu je cena přepravného již započtena v celkové ceně objednávky.
 • Základní cena přepravného ve výši 120Kč, je připočtena ke každé objednávce.
 • Pokud celková váha objednaného zboží přesáhne 50kg nebo rozměrový limit 80x80x100cm, bude kupující informován o ceně přepraveného ještě před realizací objednávky telefonicky, případně e-mailem.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

 • Kupující může objednávku zrušit do doby, pokud ještě nebyla expedována. Zrušit objednávku lze telefonicky na čísle 476 442 058 nebo faxem 476 709 164.
 • V případě, že byla započata realizace objednávky, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu. To i v případě, že prodávající již připravil zboží k expedici.
 • Za přípravu je považován úřez hadic na míru, úřez pryžových desek a profilů, výroba hydraulických hadic.
 • V případě požadování náhrady, je prodávající povinen doložit skutečnost započetí realizace vyřizování objednávky, případně expedici objednávky.
 • NENÍ možné zrušení objednávky, u které je nutné zadat požadavek do výrobního programu dodavatele. O této skutečnosti je kupující informován, ještě před vyřizováním objednávky.
 • Pokud kupující zruší objednávku, na kterou již byla vystavena záloha, nemá právo na její vrácení.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část z následujících důvodů.

 • Pokud zboží již není ve výrobním programu dodavatele, nebo je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.
 • Při technických potížích, včetně závad způsobených třetí stranou.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Reklamace

Kupující má právo zakoupené zboží reklamovat dle platných zákonných předpisů.
Reklamované zboží je kupující povinen dopravit k prodávajícímu na vlastní náklady.
Veškeré reklamace je nutné předat k vyřízení na adresu prodávajícího.

GMS-Most s.r.o.
U stadiónu 841
43401 Most

Před odevzdáním zboží k reklamaci je kupující povinen o tom informovat prodávajícího ještě před předáním, nejlépe telefonicky na čísle476 442 058. Prodávající se zavazuje veškeré reklamace vyřizovat v nejkratším možném čase.

Vrácení zboží

Vrácení zboží je možné, dle znění §53 Občanského zákoníku a to ve lhůtě 14dní, pokud není se zákazníkem sjednáno jinak. Při vrácení zboží je kupující povinen předložit doklad o zakoupení zboží u prodávajícího. Vrátit zakoupené zboží je možné pouze v neponičeném a kompletním obalu, včetně veškerého příslušenství. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu v jakém bylo zakoupeno a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání. Veškeré úřezy hadic a pryžových desek je možné vrátit pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží z úřezu nepřijímat zpět, pro jeho další neprodejnost (§53 odst.8c).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÍ DLE EU - ODKAZ ZDE


Feedback