Vzhledem ke snaze co nejlépe vyhovět našim zákazníkům, rozhodli jsme se že v naší společnosti zavedeme:

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2001 
SYSTÉM ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ČSN EN ISO 14001:2005

 0026 02 EMS 16 CZ GMS MOST


Feedback